Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 03 Ιουλίου 2018

Η Green Cape Media («εμείς», «εμάς», «μας») λειτουργεί την ιστοσελίδα www.greencapemedia.com (εφεξής η "Υπηρεσία").

Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία αυτή, συμφωνείτε στη συλλογή και χρήση των στοιχείων σύμφωνα με την πολιτική αυτή. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια ερμηνεία με τους όρους που υπάρχουν στους Όρους και Προϋποθέσεις που διατίθενται στην ιστοσελίδα www.greencapemedia.com

Συλλογή και Χρήση Στοιχείων

Συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών για διάφορους λόγους για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία και να τη βελτιώνουμε.

Είδη Δεδομένων που Συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε («Προσωπικά Δεδομένα»). Τα Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, σε:

Δεδομένα Χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία («Δεδομένα Χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address) του υπολογιστή σας, το είδος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που μείνατε στις σελίδες αυτές, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Χρήση Δεδομένων

Η Green Cape Media χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διάφορους σκοπούς:

Διαβίβαση Δεδομένων

Τα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβαστούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές εκτός της επαρχίας, της χώρας ή της κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή εντός της χώρας σας.

Επειδή λειτουργούμε σε διεθνές επίπεδο, ενδέχεται να χρειαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες εντός του Ομίλου μας ή σε τρίτα μέρη, με τα οποία έχουμε συνάψει σύμβαση εργολαβίας για κάποιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα τρίτα αυτά μέρη ενδέχεται να βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και άλλοι νόμοι των χωρών αυτών, ενδέχεται να μην παρέχουν εις βάθος προστασία, στο βαθμό που παρέχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν επιλέξετε να μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα, συμφωνείτε ρητά ότι τα στοιχεία σας αυτά δύνανται να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε διακομιστές που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – σε αυτές τις περιπτώσεις θα διαβιβάζουμε και θα αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας.

Η Green Cape Media θα προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των δεδομένων σας θα είναι ασφαλής και σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε οργανισμό ή σε χώρα, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν επαρκή έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και άλλων προσωπικών σας στοιχείων.

Αποκάλυψη Δεδομένων

Νομικές Απαιτήσεις

Η Green Cape Media ενδέχεται να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν καλόπιστα πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία για:

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει 100% ασφαλής μέθοδος διαβίβασης δεδομένων μέσω διαδικτύου, ή 100% ασφαλής μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης. Ενώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με τρίτα μέρη («Πάροχοι Υπηρεσιών»), είτε πρόκειται για εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, για την διευκόλυνση της παροχής της Υπηρεσίας μας, για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας ή για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε πως χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για το σκοπό της εκτέλεση αυτών των εργασιών και οφείλουν να μην αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες δεν λειτουργούμε εμείς. Αν πατήσετε σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των ιστοσελίδων τρίτων μερών ή των υπηρεσιών τους, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα παραπάνω.

Πολιτική Ανηλίκων

Οι Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών («Ανήλικοι»).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα Παιδιά σας μας έχουν δώσει Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν μάθετε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επιβεβαίωση ή συναίνεση από γονέα, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να αφαιρέσουμε τα στοιχεία αυτά από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές αυτές, ανεβάζοντας την καινούργια Πολιτική Απορρήτου μας στην παρούσα σελίδα.

Θα σας γνωστοποιήσουμε μέσω email και/ή σημαντικής ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, πριν να τεθεί σε εφαρμογή η αλλαγή αυτή, και θα ενημερώσουμε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην κορυφή της Πολιτική Απορρήτου.

Σας προτείνουμε να ξαναδιαβάζετε την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για πιθανές αλλαγές. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου τίθενται σε ισχύ όταν ανεβαίνουν στην σελίδα αυτή.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

Διεύθυνση

La Corvee House

La Corvee

Alderney

Channel Islands

GY9 3TQ